قفل نرم افزار

قفل نرم افزاری

بسیاری از شرکت های بزرگ دنیا به دلیل عدم رعایت نکات امنیتی و به دلیل نداشتن تجربه کافی ورشکسته شده اند به همین خاطر خیلی از توسعه دهندگان و شرکت های تازه تاسیس برنامه نویسی این دغدغه را دارند که چگونه امنیتشان را برقرار کنند….