قفل سخت افزاری Tiny HID

قفل سخت افزاري Tiny HID ورژن جدید قفل های Tiny، با قابليت نصب بدون نياز به درايور و استفاده همزمان چندين قفل روي يك سيستم و قیمت یکسان با قفل های Tiny، برتری چشم گیری نسبت به قفل های Tiny دارد.

قفل سخت افزاری Tiny HID ورژن جدید قفل Tiny می باشد و قابليت نصب، بدون نياز به درايور و استفاده همزمان چندين قفل روی يک سيستم و قیمت یکسان با قفل های Tiny و Tiny plus را دارد و برتری چشم گیری نسبت به قفل های Tiny دارد.


خصوصيات قفل سخت افزاری Tiny HID


قیمت Tiny Plus (تومان) تعداد
22,250 49 - 1
22,050 99 - 50
21,850 249 - 100
21,650 499 - 250
21,450 999 - 500
21,250 4999 - 1000
21,050 9999 - 5000
20,850 10000+

قفل Tiny plus الزاما دارای Special ID می باشد