قفل سخت افزاری Tiny HID

قفل سخت افزاري Tiny HID ورژن جدید قفل های Tiny، با قابليت نصب بدون نياز به درايور و استفاده همزمان چندين قفل روي يك سيستم و قیمت یکسان با قفل های Tiny، برتری چشم گیری نسبت به قفل های Tiny دارد.

قفل سخت افزاری Tiny HID ورژن جدید قفل Tiny می باشد و قابليت نصب، بدون نياز به درايور و استفاده همزمان چندين قفل روی يک سيستم و قیمت یکسان با قفل های Tiny و Tiny plus را دارد و برتری چشم گیری نسبت به قفل های Tiny دارد.


خصوصيات قفل سخت افزاری Tiny HID